Co warto zobaczyć w Norwegii? Co przywieźć? Czego spróbować?

Polacy mogą mieć bardzo różne skojarzenia z Norwegią. Wspomniany kraj kojarzy się między innymi z wysokim poziomem życia, wydobyciem ropy naftowej na Morzu Norweskim, troską o środowisko naturalne oraz wyjazdami zarobkowymi Polaków.

Atrakcje Norwegii

Warto zdawać sobie sprawę, że nasi rodacy odwiedzają Norwegię nie tylko w celach zarobkowych lub rodzinnych. Ten ciekawy nordycki kraj posiada wiele walorów, które kuszą zagranicznych turystów. Można tutaj wskazać nie tylko słynne fiordy. Norwegia może zaoferować turystów o wiele więcej, niż tylko unikalne widoki z okolic wybrzeża. W ramach kolejnej części naszego przewodnika turystycznego, postanowiliśmy opisać atrakcje związane ze zwiedzaniem Norwegii. Podobnie jak w przypadku przewodników dotyczących innych państw, sporo miejsca poświęciliśmy również praktycznym informacjom dotyczącym lokalnych przepisów (m.in. celnych oraz drogowych). Nasz opis turystyczny Norwegii zaczniemy jednak od innej kwestii. Mowa o wszechstronnej charakterystyce Królestwa Norwegii pod kątem geograficznym, demograficznym oraz politycznym.

Kup/Sprzedaj korony norweskie po najlepszym kursie

Prześlij, przelej NOK na najlepszych warunkach

Norwegia – ogólne informacje

Norwegia z całą pewnością zasługuje na miano kraju skandynawskiego. Warto wiedzieć, że wspomniane państwo zaliczamy również do szerszej grupy tzw. krajów nordyckich. Norwegia podobnie jak Szwecja oraz Dania, posiada germańskie korzenie. Wszystkie wymienione kraje (Norwegia, Szwecja oraz Dania) kiedyś były siedzibą wikingów, a teraz wyróżniają się językami przynależnymi do grupy północnogermańskiej. Język norweski ze względu na swój niesłowiański rodowód, jest trudny do opanowania przez Polaków. Nie stanowi to jednak dużego problemu, bo na terenie Norwegii stosunkowo łatwo można się porozumieć po angielsku. Norwegowie są jedną z europejskich nacji najlepiej znających język Szekspira.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Język norweski jest trudny do opanowania przez Polaków. Na szczęście Norwegowie (nie tylko młodzi) dobrze radzą sobie z językiem angielskim.    

Królestwo Norwegii wydaje się bardzo ciekawe również pod względem geograficznym. Z pewnością jest to najbardziej wydłużony europejski kraj. Warto wiedzieć, że odległość pomiędzy najbardziej wysuniętymi na północ i południe punktami kontynentalnej Norwegii wynosi około 2000 kilometrów. Mówiąc o kontynentalnej części Norwegii, mamy na myśli obszar opisywanego kraju leżący na Półwyspie Skandynawskim. Warto wiedzieć, że do Norwegii przynależy również 50 000 wysp z obszaru północnego Atlantyku (m.in. Lofoty oraz Senja). Wiele tych wysp leży blisko linii brzegowej kontynentalnej części Norwegii. Opisywany kraj posiada jedną z najbardziej rozwiniętych linii brzegowych na świecie. W kontekście norweskich wysp, warto wspomnieć również o najważniejszych wyspach leżących dalej od Półwyspu Skandynawskiego. Do tej grupy zaliczamy m.in. archipelag Svalbard z największą wyspą Spitsbergen, Ziemię Północno – Wschodnią, Wyspę Edge’a oraz wyspę Jan Mayen położoną 500 kilometrów od Grenlandii. Swoistą geograficzną ciekawostką jest Wyspa Bouveta – najbardziej samotna wyspa świata, która również znajduje się pod kontrolą Norwegii i leży na południowym Atlantyku.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Norwegia to kraj, który oprócz fiordów wyróżnia się ogromną liczbą przynależnych wysp oraz bardzo dużą rozpiętością południkową.    

Wbrew temu, co może myśleć wielu naszych rodaków, Norwegia pod względem łącznej powierzchni wyprzedza Polskę. Nawet bez uwzględnienia archipelagu Svalbard i wyspy Jan Mayen, wspomniany kraj jest większy o 4% niż nasza ojczyzna. Norwegia cechuje się również o wiele bardziej wyżynną i górską rzeźbą terenu niż Polska. Średnia wysokość Kraju Fiordów wynosi aż 460 metrów nad poziomem morza (w porównaniu do ok. 170 metrów na terenie Polski). Około dwie trzecie obszaru Norwegii zajmują Góry Skandynawskie z najwyższym szczytem (Galdhøpiggen) wznoszącym się na wysokość 2469 metrów nad poziomem morza. Norweskie góry podobnie jak pozostałe obszary kraju, noszą ślady działalności lądolodu. Warto wiedzieć, że lodowcowi zawdzięczamy wyrzeźbienie nadmorskich dolin, które po zalaniu przez morze utworzyły słynne fiordy (np. Lysefjorden). Najdłuższy norweski fiord (Sognefjorden) liczy sobie ponad 200 km długości.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Spora część Norwegii nie jest dogodna dla osadnictwa, a ziemia uprawna zajmuje tylko 3% terytorium tego kraju. Udział lasów (28% terytorium) kształtuje się na znacznie mniejszym poziomie, niż w przypadku Szwecji oraz Finlandii.  

Z punktu widzenia osadnictwa, zdecydowanie najkorzystniejszymi warunkami wyróżnia się południowa część Norwegii. Ten obszar cechuje się łagodnym morskim klimatem i jest cieplejszy, niż mogłaby na to wskazywać szerokość geograficzna. Warto wiedzieć, że na temperatury notowane w całej Norwegii, pozytywnie wpływa ciepły Prąd Norweski. Na terenie większej części Norwegii, średnie zimowe temperatury są tylko nieco niższe od analogicznych wartości z Polski. Duże różnice mogą być jednak związane z odległością od morza. Różnica średniej temperatury między obszarami położonymi nad morzem oraz w głębi lądu, wynosi nawet więcej niż 10 stopni Celsjusza (oczywiście na korzyść terenów nadmorskich).

Osoby wybierające się do Norwegii latem, mogą oczekiwać średniej dobowej temperatury w lipcu na poziomie około 16 stopni (Oslo), 14 stopni (Bergen) oraz 12 stopni (Tromso). W przypadku stycznia, trzeba się przygotować na znacznie niższe temperatury. Na terenie Oslo średnia temperatura stycznia wynosi minus 3 – 4 stopnie Celsjusza. W Bergen średnia dobowa temperatura stycznia oscyluje nawet na poziomie +1 stopnia Celsjusza. Zimniej jest między innymi na terenie miasta Tromso położonego już za kołem podbiegunowym. Średnia styczniowa temperatura z tego obszaru, wynosi około minus 4 stopnie Celsjusza. To zaskakująco wysoki wynik (wynikający z wpływu ciepłego prądu). Spore mrozy na terenie Norwegii są notowane tylko w najbardziej wysuniętej na północ prowincji Finnmark. Na tym obszarze średnia temperatura stycznia wynosi minus 10 – 16 stopni Celsjusza.

Z punktu widzenia naszych rodaków odwiedzających Norwegię, wysoka wilgotność powietrza i suma opadów (zwłaszcza nad morzem), bywa bardziej uciążliwa niż poziom temperatury. W kontekście uciążliwości, warto również pamiętać o nocy polarnej oraz dniu polarnym. Te zjawiska występują wyłącznie na terenach Norwegii położonych na północ od koła podbiegunowego. Problemy związane z nocą polarną, rekompensuje możliwość zobaczenia zorzy polarnej.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wbrew wyobrażeniom wielu Polaków, Norwegia nie jest skrajnie zimnym krajem (poza północnymi rubieżami). Na tę sytuację wpływa między innymi ciepły Prąd Norweski. Przynosi on jednak ze sobą dużo opadów.

Norwegowie przez wieki bardzo dobrze przystosowali się do swoich warunków klimatycznych (np. bardzo dużej wilgotności na wybrzeżu). Świadczy o tym między innymi lokalne budownictwo. Ze specyficznymi warunkami geograficznymi (m.in. bliskością morza) jest powiązana również kultura rodowitych Norwegów, którzy w przeważającej większości są potomkami najbardziej odważnych wikingów. Obecnie Norwegowie stanowią około 86% populacji Królestwa Norwegii liczącej 5,3 mln. Pozostałe grupy etniczne są mocno rozdrobione. Świadczy o tym fakt, że najbardziej liczna grupa obcokrajowców w Norwegii (Polacy), ma udział w całej populacji kraju nieprzekraczający 2%. Nasi rodacy przybyli do Kraju Fiordów przede wszystkim w poszukiwaniu dobrze płatnej pracy. Oprócz polskiej mniejszości liczącej około 108 000 osób, w skali Norwegii istotne są również następujące grupy: Litwini (ok. 42 000), Somalijczycy (ok. 41 000), Szwedzi (ok. 39 000), Pakistańczycy (ok. 37 000) oraz Irakijczycy (ok. 32 000). Można oczekiwać, że udział imigrantów w norweskim społeczeństwie będzie się powiększał, co może rodzić problemy ekonomiczne oraz kulturowe.

Obawy niektórych Norwegów wzbudza szybki wzrost odsetka muzułmanów, którzy stanowią obecnie 3% ludności całego kraju. W statystykach nadal bardzo wyraźnie dominuje wyznanie luterańskie (72% populacji). Trzeba jednak pamiętać, że spora część formalnych członków Kościoła Norwegii, w praktyce jest zupełnie obojętna religijnie.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Polacy stanowią najbardziej liczną mniejszość etniczną w Norwegii. Nasi rodacy są tam głównie emigrantami zarobkowymi wykonującymi mniej prestiżowe zawody.

Do osiedlenia się w Norwegii na pewno zachęca wysoka siła nabywcza wynagrodzeń i hojna pomoc socjalna. Opisywany kraj przoduje w światowych rankingach jakości życia (podobnie jak np. Szwajcaria oraz Luksemburg). Norwegia podobnie jak pozostaje kraje skandynawskie, stosuje model państwa opiekuńczego. W sfinansowaniu wydatków socjalnych pomagają stosunkowo wysokie podatki oraz wpływy z wydobycia węglowodorów. W rozwoju norweskiej gospodarki pomaga członkostwo opisywanego kraju w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA). Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale posiada dostęp do wspólnotowego rynku (w zamian za wpłaty na unijny Fundusz Spójności). Warto wiedzieć, że Norwegia należy również do OECD (od 1961 r.), ONZ (od 1946 r.) oraz NATO (od 1949 r.). Wspomniany kraj podobnie jak Szwecja oraz Dania jest monarchią konstytucyjną, w której faktyczna rola króla jest już tylko czysto reprezentacyjna (pomimo prerogatyw wynikających z konstytucji). Najważniejszą rolę w systemie politycznym Norwegii odgrywa rząd oraz jednoizbowy parlament (Storting).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Konstytucja pochodząca z początków suwerenności Norwegii (1814 r.), przyznaje królowi szerokie uprawnienia. Jednakże obecna rola monarchy jest znacznie mniejsza niż pierwotnie przewidziano.

Kup/Sprzedaj korony norweskie po najlepszym kursie

Prześlij, przelej NOK na najlepszych warunkach

Informacje prawne dla odwiedzających Norwegię

Informacje ważne dla wszystkich turystów odwiedzających Norwegię, warto rozpocząć od kwestii związanej z wjazdem na teren opisywanego kraju. Obywatele Polski posiadający aktualny paszport lub dowód osobisty w dobrym stanie, nie powinni mieć żadnych problemów z przekroczeniem norweskiej granicy. Takie osoby bez obowiązku wykonania meldunku mogą przebywać na terenie Norwegii przez 3 miesiące. Trzymiesięczny czas pobytu to aż nadto w stosunku do potrzeb turystów. Warto wspomnieć, że osobom poszukującym pracy przysługuje prawo sześciomiesięcznego pobytu bez pozwolenia na terenie Norwegii (po dokonaniu wcześniejszej rejestracji w urzędzie pracy). Trzeba pamiętać, że inne zasady wjazdu (związane z kontrolą dokumentów) obowiązują na terenie Svalbardu, który nie należy do Strefy Schengen. Wspomniany archipelag jest jednak rzadko odwiedzany przez turystów.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Podstawą do wjazdu Polaka na teren Norwegii jest ważny paszport lub dowód osobisty. Turysta przez kolejne 3 miesiące może przebywać w Królestwie Norwegii bez konieczności rejestracji pobytu oraz zameldowania.

W kontekście ogólnych przepisów, polskie służby dyplomatyczne zwracają uwagę, że na terenie Norwegii wszelkie przepisy są restrykcyjnie egzekwowane. Poważne problemy mogą być związane np. z noszeniem w miejscach publicznych noża o długości ostrza przekraczającej 7 cm. Surowo traktowane są również próby przemytu wyrobów alkoholowych i nielegalnego handlu. Warto pamiętać, że norweska policja ma szerokie uprawnienia związane np. z kontrolowaniem pojazdów. Praktyki norweskich służb mundurowych w kwestii bezpieczeństwa zmieniły się na wskutek zagrożenia terrorystycznego i pamiętnego zamachu na wyspie Utøya. Norwegia jest krajem o niskim poziomie przestępczości pospolitej, który posiada jednak coraz większy problem z radykalizacją niektórych grup mieszkańców (głównie na tle religijnym).

Polacy przebywający na terenie Norwegii, powinni również pamiętać o specyficznych zasadach traktowania dzieci obowiązujących w tym kraju. Wszelkie kary cielesne wobec dzieci albo nawet głośne połajanki rodziców mogą skutkować interwencją kontrowersyjnego Urzędu Ochrony Praw Dziecka Barnevernet .

ZWRÓĆ UWAGĘ: Norwegia jest bezpiecznym krajem pod względem zagrożenia przestępczością pospolitą. Polacy odwiedzający to państwo, powinni bezwzględnie stosować się do poleceń służb mundurowych (nie tylko w kontekście zagrożenia terroryzmem). Rodzice muszą pamiętać o wstrzemięźliwym zachowaniu wobec dzieci.

W kontekście ogólnych przepisów obowiązujących na terenie Norwegii, warto również poruszyć temat tamtejszej służby zdrowia. Wbrew temu co może sądzić wielu Polaków, norweska publiczna opieka medyczna nie jest zupełnie bezpłatna dla osób posiadających Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Norwegia respektuje kartę EKUZ i traktuje jej posiadacza tak samo jak swoich obywateli ubezpieczonych w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej. Ta sytuacja oznacza konieczność dokonania dopłaty za niektóre usługi publicznej służby zdrowia. Prywatne zabiegi oraz usługi medyczne są oczywiście całkowicie odpłatne. Warto wspomnieć, że koszty korzystania z publicznej oraz prywatnej służby zdrowia w Norwegii, kształtują się na dość wysokim poziomie. Zgodnie z danymi NFZ-u, wizyta u norweskiego lekarza (w ramach publicznego systemu opieki medycznej), kosztuje od 141 NOK do 490 NOK. Z wysokimi kosztami trzeba się też liczyć w przypadku leczenia stomatologicznego. Jest ono całkowicie odpłatne nawet dla pracujących Norwegów i osób posiadających kartę EKUZ. Kolejnym problemem są wysokie ceny leków (nawet po refundacji).

Największe koszty dla Polaka lub jego rodziny mogą być jednak związane z transportem medycznym do ojczyzny w celu dalszego leczenia. Norwegia nie refunduje takich kosztów transportowych (podobnie jak inne kraje UE/EFTA), a Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnia swoją decyzję od kwestii ekonomicznych (tzn. mniejszego kosztu transportu oraz kontynuacji leczenia w Polsce niż kosztu dalszego leczenia chorego rodaka na terenie Norwegii). Z uwagi na wysokie koszty transportowe (wynoszące nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych), NFZ oraz MSZ zaleca rodakom zakup odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego przed wyjazdem do Norwegii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Norweska publiczna służba zdrowia jest bardzo dobra, ale nie całkowicie bezpłatna (również dla posiadaczy karty EKUZ). Norwegia nie pokryje np. wysokich kosztów związanych z przewozem chorego Polaka do kraju. Właśnie dlatego warto nabyć odpowiednią polisę turystyczną przed wyjazdem do Kraju Fiordów.  

Ważne informacje dla kierowców podróżujących po Norwegii

Na uwagę zasługują również informacje dla osób zamierzających zwiedzać Norwegię przy wykorzystaniu samochodu. Taki wariant jest oczywiście możliwy i nie nastręcza dużych kłopotów, bo norweskie władze respektują zarówno polskie prawo jazdy jak i obowiązkowe ubezpieczenia OC (bez konieczności posiadania Zielonej Karty). Na teren Norwegii można się przedostać np. po przekroczeniu mostu nad Cieśniną Sund. Ta odpłatna przeprawa łączy Danię oraz Szwecję. Ze Szwecji łatwo dostaniemy się już na teren Norwegii. Inne rozwiązanie zakłada podróż do Szwecji przy pomocy promu (np. z Gdyni).

Opisywany kraj podobnie jak inne państwa skandynawskie, cechuje się dobrze utrzymaną siecią dróg. Problem mogą stanowić jednak duże opady śniegu oraz spotkania z dzikimi zwierzętami. Łańcuchy na koła nie są wymagane od właścicieli samochodów osobowych podróżujących po Norwegii. Warto jednak zabrać ze sobą takie akcesorium (podobnie jak trójkąt ostrzegawczy oraz kamizelkę odblaskową). W okresie zimowym wymagane jest natomiast posiadanie odpowiedniego ogumienia. Policja stwierdzająca brak odpowiednich opon, może uniemożliwić kierowcy kontynuowanie jazdy. Kolejny obowiązek jest związany z używaniem świateł mijania przez cały rok.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Podczas norweskiej zimy, obowiązkowe jest odpowiednie ogumienie. Warto również zabrać ze sobą trójkąt ostrzegawczy, łańcuchy na koła oraz kamizelkę odblaskową.

W kontekście norweskich przepisów drogowych trzeba również wspomnieć o tym, że niedozwolone jest poruszanie się obcokrajowców bez obecności właściciela w tym samym samochodzie. Warto mieć na uwadze taki przepis, jeżeli zamierzamy od kogoś pożyczyć auto. W razie kontroli drogowej, sporym problemem będzie również stężenie alkoholu we krwi wynoszące ponad 0,2 promila. Norwegia jest bowiem znana z restrykcyjnego podejścia do nietrzeźwych kierowców. Oprócz aresztu muszą się oni liczyć z takimi karami jak pozbawienie wolności, grzywna lub pozbawienie prawa jazdy. Dotkliwość stosowanych kar zależy od wysokości dochodu (określającej poziom grzywny) oraz stężenia alkoholu we krwi. W przypadku osób przyłapanych na posiadaniu ponad 1,5 promila, zwykle orzekana jest kara bezwarunkowego pozbawienia wolności.

Norweskie władze nie są tolerancyjne również w stosunku do kierowców znacząco przekraczających limit prędkości. Dla autostrad oraz dróg ekspresowych, takie limity wynoszą 90 km/h lub 100 km/h. Na terenie stref zamieszkania, analogiczne ograniczenie to tylko 30 km/h. Niewiele szybciej (50 km/h), można jechać w terenie zabudowanym. Standardowy limit prędkości obowiązujący poza terenem zabudowanym wynosi natomiast 80 km/h. Warto dodać, że wszystkie wymienione limity dotyczą samochodu osobowego bez przyczepy, a inne ograniczenia mogą zostać wprowadzone na danym odcinku drogi przy pomocy znaków.

Z poważnymi konsekwencjami spotka się również podróż po norweskich płatnych drogach bez wcześniejszego zakupu winiety. Trzeba zdawać sobie sprawę, że na terenie opisywanego kraju oprócz zwykłych bramek, stosowane są również systemy poboru opłat nie wymagające zatrzymania samochodu.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Norwegia jest znana z surowych kar dla pijanych kierowców. We wspomnianym kraju kierujących obowiązuje taki sam limit stężenia alkoholu we krwi (0,2 promila), jak na terenie Polski.

Kup/Sprzedaj korony norweskie po najlepszym kursie

Prześlij, przelej NOK na najlepszych warunkach

Informacje dotyczące płatności  w Norwegii

Płatności na terenie Norwegii nie stanowią żadnego problemu, bo wspomniany kraj cechuje się rozbudowaną siecią terminali płatniczych oraz bankomatów. Norwegowie już rzadko wykorzystują gotówkę. Właśnie dlatego turysta z Polski powinien ukierunkować się na płatności bezgotówkowe. Pewnym problemem jest używanie na terenie Norwegii innej waluty niż euro. Nic nie wskazuje na to, że Norwegowie w najbliższym czasie zrezygnują ze swojej korony. Właśnie dlatego osoba płacąca bezgotówkowo, musi się przygotować na przewalutowanie (np. z euro na koronę norweską) w przypadku zdecydowanej większości transakcji. Ze względu na niewielką akceptowalność euro w Norwegii, na terenie wspomnianego kraju z powodzeniem można również płacić kartą w PLN. Niezależnie od waluty karty płatniczej (EUR lub PLN), nie ominą nas koszty przewalutowania. Właśnie dlatego warto sprawdzić, jakie kursy bank lub organizacja płatnicza (VISA/MasterCard) będzie stosować w ramach przeliczenia. Koszty związane z płatnościami w Norwegii, można obniżyć dzięki korzystnemu zakupowi europejskiej waluty w jednym z kantorów internetowych.

Przezorne osoby powinny posiadać przy sobie niewielką sumę w gotówce (np. 500 NOK – 1000 NOK). Banknoty bez problemu można otrzymać w licznych bankomatach. Używanie takich urządzeń oczywiście wiąże się z przeliczeniem kursowym (dla osób nie posiadających karty debetowej w NOK). Warto również sprawdzić, czy bank nie nalicza dodatkowych kosztów korzystania z zagranicznych bankomatów (np. kilkuzłotowej opłaty i prowizji za przewalutowanie).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Na terenie Norwegii standardem są bezgotówkowe płatności w NOK. Osoba nie posiadająca „debetówki” rozliczanej w koronach norweskich, będzie musiała ponieść koszty przewalutowania operacji. W Norwegii lepiej płacić kartą debetową (VISA/MasterCard), bo zagraniczne karty kredytowe nie zawsze są akceptowane.

Sprawdź, w którym serwisie wymiany walut online można najtaniej kupić euro >

Zobacz, który kantor internetowy najtaniej sprzeda Ci koronę norweską >

Dowiedz się więcej o ciekawej historii oraz interesującej specyfice norweskiej waluty >

Przekonaj się, jakie są aktualne notowania korony norweskiej względem innych walut >

Co warto zobaczyć w Norwegii?

Osoby przyjeżdżające do Norwegii, często wybierają Oslo jako początek swojej turystycznej podróży. Takie rozwiązanie jest godne polecenia, bo norweska stolica posiada wiele ciekawych miejsc oraz zabytków, które świadczą z złożonej historii Norwegii (m.in. wpływach szwedzkich oraz duńskich). Każdy turysta odwiedzający norweską stolicę, nie powinien spodziewać się takich wielkomiejskich klimatów, jak np. w Berlinie lub Londynie. Oslo to wprawdzie najludniejsze miasto Norwegii, ale jego populacja jest porównywalna z Wrocławiem. Po wliczeniu sąsiednich obszarów, cała aglomeracja Oslo liczy sobie niecały milion mieszkańców.

Brak bardzo dużych miast to charakterystyczna cecha Norwegii oraz całej Skandynawii. Warto wspomnieć, że Bergen będące drugim najludniejszym miastem Królestwa Norwegii, obecnie liczy sobie około 250 000 mieszkańców. Liczbą ludności przekraczającą 100 000, cechują się również następujące ośrodki miejskie: Stavanger/Sandnes (ok. 220 000), Trondheim (ok. 180 000), Drammen (ok. 115 000) i Fredrikstad/Sarpsborg (ok. 110 000).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Oslo to jedyne miasto Norwegii z liczbą ludności ponad 300 000. Norweska stolica razem z całą aglomeracją liczy około 1 mln mieszkańców.

Warto wiedzieć, że spora część historycznych budynków w Oslo padła ofiarą pożaru z 1624 r. Duński król Chrystian IV wybudował nowe i uporządkowane miasto praktycznie od podstaw. Aż do 1925 r. na jego część norweska stolica nosiła nazwę „Christiania”. Obecnie Oslo jest najbardziej kosmopolitycznym miastem Norwegii, które cechuje się dużą populacją emigrantów. Na terenie opisywanej metropolii warto zobaczyć następujące obiekty:

 • Pałac Królewski w Oslo – królewski pałac to budowla, która ma duże znaczenie w kontekście tożsamości narodowej Norwegów. Warto wspomnieć, że ten klasycystyczny pałac dla monarchy wybudowano w latach 1824 – 1848. Wtedy Norwegia była już wolna od wpływów duńskich, ale pozostawała w unii personalnej z Królestwem Szwecji. Opisywany pałac obecnie służy jako rezydencja króla Haralda V. W związku z tym, nie cała część budynku jest dostępna dla zwiedzających. Czasem występują dodatkowe ograniczenia w zwiedzaniu związane np. z wizytami zagranicznych gości króla. Turyści bez przeszkód mogą natomiast zobaczyć okazały park i zmianę warty wykonywaną przez gwardię królewską.   
 • Zamek i forteca Akershus – po siedemnastowiecznym pożarze Oslo, wspomniana forteca posłużyła jako punkt odniesienia przy budowie nowego miasta na zlecenie duńskiego króla. Twierdza Akershus, której początki przypadają na koniec XIII wieku, obecnie gości muzeum z licznymi militarnymi eksponatami. Zgromadzone przedmioty dokumentują m.in. historię licznych oblężeń twierdzy Akershus, która nigdy nie została zdobyta na wskutek szturmu (nawet podczas II wojny światowej). Warto również wiedzieć, że na zamku wchodzącym w skład fortecy Akershus, znajduje się mauzoleum norweskich monarchów.
 • Ratusz w Oslo – najważniejszy norweski ratusz nie jest bardzo stary. Jego budowa została rozpoczęta i zakończona w pierwszej połowie XX wieku. Mimo tego ratusz z Oslo jest warty zobaczenia. Jego bardzo geometryczna bryła obecnie stanowi jeden z symboli norweskiej stolicy. Ratusz w Oslo jest znany jako miejsce wręczania pokojowej Nagrody Nobla.
 • Budynek parlamentu norweskiego – jednoizbowy norweski parlament (Storting) rezyduje w bardzo ciekawym neoromańskim budynku z połowy XIX wieku. Pomimo prac parlamentu, jego siedziba jest regularnie udostępniana turystom. Na uwagę zasługują między innymi okazałe sale obrad.
 • Skocznia narciarska Holmenkollbakken – ta skocznia jest doskonale znana wszystkim polskim kibicom skoków narciarskich. Turyści przebywający w Oslo, mogą zwiedzić wspomniany obiekt i nawet wjechać na jego szczyt przy pomocy windy. Dodatkową atrakcją jest muzeum narciarstwa mieszczące się blisko skoczni. Warto wiedzieć, że duża skocznia w Oslo to historyczny obiekt, który gościł uczestników zimowej olimpiady z 1952 r.
 • Muzeum Łodzi Wikingów – opisywane muzeum z pewnością zainteresuje wszystkich miłośników historii. Można w nim zobaczyć łodzie wikingów, które zostały wykopane przy okazji prac archeologów.
 • Norweskie Muzeum Ludowe – ten jeden z największych europejskich skansenów prezentuje ponad 150 historycznych budynków oraz ich typowe wyposażenie. Osoby zwiedzające Norweskie Muzeum Ludowe, mogą zobaczyć między innymi unikalny kościół słupowy (stavkirke), który został przeniesiony z miejscowości Gol. Ta całkowicie drewniana świątynia, przetrwała od początku XIII wieku.

Warto dodać, że na terenie Oslo ciekawe miejsca odnajdą nie tylko osoby szczególnie zainteresowane historyczną architektura. W norweskiej stolicy znajdują się również atrakcje szczególnie polecane rodzinom z dziećmi. Przykład stanowi chociażby popularny i okazały Park Vigelanda, Norweskie Centrum Nauki i Technologii oraz muzeum, w którym znajduje się statek Fram znany z wypraw arktycznych. Na terenie Oslo znajdziemy również wiele ciekawych restauracji, barów, pubów oraz klubów. Podczas pobytu w tych miejscach, polscy turyści powinni pamiętać o różnicach cenowych. Norweska stolica z całą pewnością nie należy do „tanich” miast. Dane portalu Numbeo.com wskazują, że przeciętna różnica cen dóbr i usług konsumpcyjnych pomiędzy Oslo oraz Warszawą wynosi 147% (na niekorzyść tego pierwszego miasta). Na terenie Oslo produkty spożywcze oraz posiłki w restauracjach są droższe o 180% – 190% (względem Warszawy).

Kup/Sprzedaj korony norweskie po najlepszym kursie

Prześlij, przelej NOK na najlepszych warunkach

ZWRÓĆ UWAGĘ: W Norwegii ceny są znacznie wyższe od tych znanych z Polski. Różnice wynoszące 150% – 200% nie powinny nikogo dziwić.  

                                                       

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciekawe atrakcje turystyczne można znaleźć również poza Oslo. Do tej grupy zaliczają się nie tylko miejsca ciekawe pod kątem przyrodniczym. Bardzo trudno byłoby krótko opisać wszystkie atrakcje turystyczne znajdujące się poza norweską stolicą. Dlatego w ramach naszego przewodnika, ograniczyliśmy się do wskazania kilku takich interesujących celów turystycznej wyprawy. Chodzi o następujące miejsca oraz obiekty:

 • Klif Preikestolen – rzadko się zdarza aby jeden klif był tak znany jak Preikestolen. Klif Preikestolen zawdzięcza swoją popularność między innymi pięknemu widokowi na Lysefjord z wysokości ponad 600 metrów. Warto wiedzieć, że po drugiej stronie Lysefjordu znajduje się góra Kjerag, z której również można podziwiać zapierające dech w piersiach pejzaże. Lysefjord z całą pewnością nie jest najdłuższym fiordem w Norwegii, ale cieszy się popularnością ze względu na położenie blisko głównych norweskich miast oraz urokliwy jasny kolor skał.
 • Dzielnica Bryggen w Bergen – przy okazji zwiedzania miasta Bergen, na pewno warto odwiedzić nadmorską dzielnicę Bryggen, która została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. We wspomnianej dzielnicy znajdziemy szereg pięknych domków, których powstanie było związane z działalnością Hanzy, czyli związku północnoeuropejskich miast handlowych. Na terenie drugiego największego miasta Norwegii warto również zobaczyć np. Katedrę Św. Olafa oraz Rezydencję Gamlehaugen. Ważną atrakcją Bergen jest też kolejka Fløibanen prowadząca na szczyt góry Fløyen.
 • Katedra Nidaros w Trondheim – ta piękna gotycka katedra nosi nazwę przypominającą o tym, że Trondheim wcześniej było określane jako Nidaros. Pochodząca z XII wieku katedra obecnie jest miejscem, w którym koronuje się norweskich królów i przechowuje insygnia królewskie. Na uwagę zasługuje bardzo okazały front katedry z 57 rzeźbami świętych oraz apostołów. Przy okazji wizyty w Trondheim, warto również zobaczyć m.in. Pałac Królewski Stiftsgården będący największą drewnianą budowlą Norwegii i lokalną skocznię narciarską Granåsen, której aktualnym rekordzistą jest Kamil Stoch.
 • Geirangerfjord – to kolejny bardzo urokliwy fiord. Co ciekawe, został on wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Charakterystyczna cechą niedługiego Geirangenfjordu są liczne wodospady spływające z jego zboczy (m.in. wodospad Siedem Sióstr) oraz ośnieżone szczyty górskie znajdujące się w pobliżu. Ciekawostką turystyczną jest też bardzo kręta Górska Droga Trolli wybudowana w latach 30 – tych minionego wieku.
 • Lofoty – piękne krajobrazy tego archipelagu sprawiają, że z roku na rok przyciąga on coraz większą liczbę zagranicznych turystów. Osoby odwiedzające Lofoty, mogą już poczuć klimat norweskiej północy. Wspomniane wyspy znajdują się na północ od koła podbiegunowego, co sprawia, że turyści mogą zobaczyć dzień polarny oraz noc polarną z zorzami. Na terenie Lofotów występują znakomite warunki do łowienia ryb, turystyki pieszej, jazdy na nartach, a nawet nurkowania.

W całej Norwegii oczywiście znajdziemy o wiele więcej ciekawych miejsc i atrakcji turystycznych. Niektórzy wycieczkowicze na pewno będą chcieli odwiedzić miejsca cechujące się niskim natężeniem ruchu turystycznego. Nietrudno znaleźć takie zakątki, bo Norwegia jest jednym z najrzadziej zaludnionych krajów Europy. Trzeba jednak pamiętać, że na całym terenie tego kraju obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony przyrody.

Kup/Sprzedaj korony norweskie po najlepszym kursie

Prześlij, przelej NOK na najlepszych warunkach

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoby podróżujące po Norwegii, muszą zwracać baczną uwagę na ograniczenia i przepisy dotyczące ochrony środowiska. Takie zasady są traktowane bardzo poważnie przez miejscowe władze oraz służby mundurowe.

Czego warto spróbować w Norwegii?

Przy okazji zwiedzania tak intrygującego kraju jak Norwegia, z pewnością warto spróbować miejscowej kuchni. Nie jest ona szczególnie złożona i odzwierciedla warunki życia mieszkańców Norwegii. Warto pamiętać, że ten kraj od stosunkowo niedługiego czasu jest bardzo zamożny. Wcześniej Norwegowie cierpieli biedę związaną m.in. ze słabymi warunkami do rozwoju rolnictwa. Mieszkańcy opisywanego kraju uzupełniali braki w plonach przy pomocy ryb, co wpłynęło na charakter norweskiej kuchni. Można w niej znaleźć takie dania, przekąski i desery jak:

 • pieczeń z renifera reinsdyrsteik
 • klopsiki rybne (fiskeboller) podawane z białym sosem
 • tradycyjna zupa rybna z Bergen (bergensk fiskesuppe)
 • sztokfisz (tørrfisk), czyli suszona na słońcu ryba bez dodatku soli
 • potrawa pinnekjøtt z żeberek jagnięcych
 • tradycyjne mielone kotlety kjøttkaker
 • multekrem, czyli deser z maliny moroszki oraz śmietany
 • ciasto kransekake z migdałami

Turyści szukających ekstremalnych wrażeń, czasem próbują innej norweskiej potrawy, która wydaje się mocno ekstremalna. Mowa o smalahove, czyli gotowanej głowie owcy podawanej w całości (łącznie z oczami).

Kup/Sprzedaj korony norweskie po najlepszym kursie

Prześlij, przelej NOK na najlepszych warunkach

ZWROĆ UWAGĘ: Wysoka średnia długość życia Norwegów wynika między innymi ze zdrowej diety, w której sporą rolę odgrywają ryby spożywane pod różnymi postaciami.

Co warto przywieźć z Norwegii?

Typowy turysta stara się przywieźć ciekawe pamiątki oraz produkty spożywcze z każdego odwiedzanego kraju. W przypadku Norwegii, przeszkodą dla zakupów są wysokie ceny w sklepach. Tym niemniej warto zwrócić uwagę na następujące przysmaki:

 • wszelkiego rodzaju konserwy z mięsa renifera
 • skandynawska wódka kminkowa Aquavit
 • brązowy ser z mleka koziego Brunost
 • produkty rybne – sztokfisze oraz kotlety rybne fiskekaker
 • słodycze marek Freia oraz Nidar
 • wafelki Kvikk Lunsj

W przypadku pamiątek, mamy do czynienia z ogromnym wyborem. Wystarczy tylko wspomnieć o swetrach i czapkach w norweskie ludowe wzory, figurkach trolli oraz rozmaitych drobiazgach związanych z wikingami. Warto również zwrócić uwagę na wybory z kości renifera. Znacznie taniej można je kupić w północnej Norwegii u lokalnych mieszkańców należących do grupy etnicznej Saamów (Lapończyków).

Kup/Sprzedaj korony norweskie po najlepszym kursie

Prześlij, przelej NOK na najlepszych warunkach

ZWRÓĆ UWAGĘ: Wiele ciekawych pamiątek można kupić na przykład w opisywanej wcześniej dzielnicy Bergen – Bryggen.

  

Wyjazd do Norwegii – podsumowanie

Norwegia z pewnością jest krajem, który zasługuje na zwiedzenie. Polskich turystów nie powinny zniechęcać wysokie ceny w norweskich sklepach, hotelach oraz restauracjach. Wydaje się, że dobrym pomysłem jest odwiedzenie Norwegii podczas dłuższej podróży obejmującej również pozostałe kraje skandynawskie (np. Szwecję oraz Finlandię albo Szwecję i Danię). W ten sposób, można obniżyć koszty przejazdu (względem dwóch – trzech osobnych wycieczek) i porównać państwa z tego samego kręgu kulturowego.

Kup/Sprzedaj korony norweskie po najlepszym kursie

Prześlij, przelej NOK na najlepszych warunkach

Zobacz nasz turystyczny opis Danii >