Jak najlepiej przesłać pieniądze do Norwegii?

W ostatnim czasie możemy zauważyć wzrost zainteresowania przelewami do Norwegii. Taka sytuacja nie powinna wzbudzać zdziwienia, bo Kraj Fiordów stał się dość popularnym celem dla polskich emigrantów zarobkowych. Niektóre takie osoby (zwłaszcza na początku pobytu), potrzebują pomocy finansowej od rodziny mieszkającej na terenie Polski. Warto również zdawać sobie sprawę, że wiele przelewów do Norwegii wykonują polskie firmy. Mowa o przedsiębiorcach posiadających norweskich partnerów eksportowych lub importowych.

Można przypuszczać, że w kolejnych latach liczba przelewów z Polski do Norwegii wykonywanych zarówno przez osoby prywatne jak i firmy dodatkowo wzrośnie. Właśnie z tego powodu, eksperci Kurencja.com postanowili sprawdzić, jakie są najlepsze sposoby na przesłanie pieniędzy do Norwegii. Oprócz banków zostały uwzględnione również serwisy pozabankowe. Podobnie jak w przypadku innych kierunków przesyłania pieniędzy (np. do Wielkiej Brytanii, Niemiec lub USA), takie pozabankowe portale oferują lepsze warunki transferów gotówkowych.

Przelew do Norwegii (na szczęście) wykonamy w systemie SEPA  

Przelew do Norwegii na pozór może się wydawać nieco problematyczny. Wspomniany kraj nie należy bowiem do Unii Europejskiej i konsekwentnie odmawia przystąpienia do tej organizacji. Trzeba jednak pamiętać, że Norwegia jako państwo będące członkiem EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) blisko współpracuje w niektórych kwestiach ze strukturami Unii Europejskiej. Przykładem takiej współpracy jest właśnie Jednolity Obszar Płatności w Euro (ang. Single Euro Payment Area – SEPA). Norwegia należy do obszaru SEPA (podobnie jak Islandia oraz Szwajcaria), co zapewnia możliwość wykonywania szybkich przelewów europejskich do norweskich banków. Klienci wspomnianych banków równocześnie mogą wysyłać transfery europejskie do innych krajów SEPA (m.in. Polski). To ważna kwestia w kontekście pracy zarobkowej tysięcy Polaków na terenie Norwegii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Norwegia należy do Jednolitego Obszaru Płatności w Euro pomimo braku członkostwa w Unii Europejskiej. Jej status jest podobny jak w przypadku innych kraju SEPA nieposiadających euro jako krajowej waluty (np. Polski oraz Czech).

Osoby lub firmy zamierzające wysłać przelew europejski do Norwegii, powinny jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach związanych z takim transferem. Musi on być rozliczany w euro i nie może uwzględniać opcji przyspieszających. W tym kontekście warto nadmienić, że przelew SEPA jest wykonywany w standardzie „D+1”. Wspomniany standard oznacza księgowanie w następnym dniu roboczym. Wcześniej przelewy SEPA cechowały się standardem „D+2”.

Kolejny wymóg związany z przelewami SEPA to przynależność banku nadawcy i odbiorcy do europejskiej sieci płatniczej. W przypadku transferów na linii „Polska – Norwegia”, nie ma z tym kłopotów. Następną cechą przelewów SEPA jest opcja kosztowa SHA. Zakłada ona, że nadawca ponosi wszystkie koszty przesłania pieniędzy naliczone przez jego bank, a pozostałe koszty (np. prowizje banków pośredniczących) pomniejszają przesyłaną kwotę. Tym samym odbiorca przelewu SEPA może ostatecznie otrzymać sumę, która będzie niższa od spodziewanej. Na szczęście w przypadku przelewów na terenie Jednolitego Europejskiego Obszaru Płatniczego, opłaty pobierane przez banki pośredniczące występują niezmiernie rzadko. Z takimi dodatkowymi kosztami, znacznie częściej spotkamy się przy wysyłaniu międzynarodowych przelewów SWIFT obejmujących cały świat. Koszty banków pośredniczących pojawiają się często, gdy bank nadawcy lub odbiorcy jest mały i nie ma dużego znaczenia rynkowego. Takie niewielkie banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowe nie prowadzą bezpośrednich rozrachunków z największymi bankami świata i muszą korzystać z pomocy większych konkurentów (mających status tzw. korespondenta w systemie SWIFT).

Warto również wiedzieć, że w ramach przelewów europejskich (wysyłanych między innymi do Norwegii) wymagane jest podanie odpowiednich danych identyfikacyjnych konta i banku odbiorcy. Chodzi tutaj o kod SWIFT banku odbiorcy, numer konta odbiorcy w formacie IBAN oraz kod BIC. Brak takich informacji będzie skutkował przesłaniem przelewu w euro poza systemem SEPA. Taki przelew w europejskiej walucie kosztuje mniej więcej tyle samo, co standardowy przelew SWIFT. Na szczęście banki zwykle ostrzegają klienta, że jego przelew nie spełnia wymogów SEPA i zostanie wykonany za wyższą opłatą.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Nie każdy przelew walutowy wykonywany na terenie obszaru SEPA, ma status przelewu europejskiego. Przelew europejski SEPA musi być wykonywany w euro i nie może posiadać dodatkowych opcji przyspieszających. 

Dowiedz się więcej na temat różnic pomiędzy przelewami SEPA oraz SWIFT >

Poniższa tabela przedstawia koszt przelewów SEPA do Norwegii wykonywanych przez konsumentów. Uwzględniliśmy ofertę największych krajowych banków oraz konta walutowe w euro oferowane przez te instytucje. Otwarcie jednego z takich „eurowych” rachunków nie stanowi problemu. Sytuacja przedstawia się znacznie gorzej w przypadku rachunków prowadzonych w koronie norweskiej. Wspomniane konta wciąż stanowią rzadkość na krajowym rynku.

Posiadacz prywatnego konta walutowego w EUR za przelew SEPA do Norwegii zapłaci od 3,99 zł (Idea Bank) do 9,99 zł (Pekao). Warto dodać, że Idea Bank nie pobiera standardowej opłaty za dwa pierwsze przelewy SEPA w każdym miesiącu. To atrakcyjna oferta zważywszy na fakt, że niektóry konkurenci naliczają za każdy przelew SEPA opłatę większą niż standardowe 5,00 zł. Do tej grupy oprócz Pekao należy między innymi BZ WBK (opłata: 8,00 zł) i PKO BP (opłata 8,00 zł). Dwa wymienione banki (PKO BP oraz BZ WBK) dodatkowo pobierają od prywatnego klienta opłaty w wysokości 5,00 zł za otrzymanie każdego przelewu SEPA. Takie opłaty za otrzymywanie przelewów walutowych na szczęście stanowią rzadkość. To bardzo dobrze, bo najbardziej popularna opcja kosztowa SHA nie ochroni odbiorcy przelewu międzynarodowego przed dodatkowymi opłatami naliczanymi przez jego macierzysty bank.

ZWRÓĆ UWAGĘ: W grupie wiodących krajowych banków, najlepsze warunki przelewów SEPA (między innymi do Norwegii) proponuje Idea Bank. Klienci wspomnianego banku nie zapłacą za dwie pierwsze operacje SEPA w każdym miesiącu. Na koszty muszą natomiast uważać klienci PKO BP, Pekao oraz BZ WBK. 

Porównanie kosztu przelewów SEPA do Norwegii wykonywanych z rachunków walutowych w wiodących krajowych bankach (konta walutowe dla konsumentów) 
Nazwa banku

Nazwa rachunku walutowego

Koszt przelewu SEPA w systemie bankowości internetowej Przykładowe koszty przelewu SEPA o równowartości 5000 zł
Alior Bank

Konto walutowe

5,00 zł 5,00 zł
BZ WBK

Konto24 walutowe

8,00 zł 8,00 zł
Idea Bank

Konto WALUTOWE

3,99 zł (0,00 zł za pierwsze dwa przelewy miesięcznie) 0,00 zł/3,99 zł
ING Bank Śląski

Rachunek walutowy

5,00 zł 5,00 zł
mBank

eKonto walutowe

5,00 zł 5,00 zł
Millennium Bank

Konto Walutowe

5,00 zł 5,00 zł
Pekao S.A.

Eurokonto Walutowe

9,90 zł 9,90 zł
PKO BP

Konto Walutowe

8,00 zł 8,00 zł
Raiffeisen Polbank

Konto Walutowe

5,00 zł (do 50 000 EUR),

10,00 zł (od 50 000 EUR)

5,00 zł

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie tabel opłat i prowizji banków (dane na dzień 29 czerwiec 2018 r.)

Warto dodać, że wspomniany już Idea Bank jako jeden z nielicznych prowadzi konta rozliczeniowe w koronie norweskiej dla osób prywatnych. Tacy klienci Idea Banku mogą wysyłać przelewy w NOK do Norwegii. Przelewy rozliczane w NOK są szczególnie przydatne jeśli norweski odbiorca płatności nie posiada konta rozliczanego w euro i nie chce założyć sobie takiego rachunku. Warto pamiętać, że wpłata euro na konto w koronach norweskich niestety będzie skutkowała przewalutowaniem środków (z EUR na NOK) wykonanym według niekorzystnego kursu banku. Norweskie banki (podobnie jak ich polskie odpowiedniki), nie cechują się szczególnie korzystnymi stawkami kursowymi.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Jeżeli odbiorca przelewu z Norwegii akceptuje tylko wpłaty w swojej krajowej walucie, to prywatny klient polskiego banku ma poważny problem. Konta rozliczane w NOK nie są bowiem popularne na krajowym rynku.

Trzeba pamiętać, że przelewy do Norwegii w NOK (dla klientów prywatnych) będą kosztowały tyle samo co inne operacje wykonywane w systemie SWIFT. W przypadku wspomnianego już Idea Banku, klient indywidualny zapłaci 0,25% przesyłanej kwoty (min. 29,99 zł – max. 90,00 zł) za przelew internetowy w NOK do Norwegii. Taki podstawowy przelew SWIFT z opcją kosztową SHA, dotrze do odbiorcy w ciągu 2 – 3 dni roboczych. Za przelew przyspieszony w NOK trzeba będzie zapłacić 0,25% jego wartości – od 39,99 zł do 150,00 zł. Jeszcze szybciej księgowany przelew ekspresowy (zlecony przez telefon) oznacza koszt wynoszący 0,25% jego wartości – od 49,99 zł do 200,00 zł. W ostatnim przypadku, mamy zatem do czynienia z kosztem przynajmniej dwanaście razy większym niż dla operacji SEPA. Różnica na niekorzyść przelewu w NOK, jeszcze bardziej rośnie po uwzględnieniu opcji kosztowej OUR kosztującej 70 zł.

Warto wiedzieć, że przelewy w NOK dla klientów indywidualnych oferuje również PKO BP (patrz poniższa tabela). Za podstawową taką operację zlecaną przez Internet, trzeba będzie zapłacić 0,15% jej wartości (od 25 zł do 130 zł). Przelew przyspieszony (z czasem realizacji w kolejnym dniu roboczym), wiąże się z koniecznością dopłacenia 60 zł. Dla przelewu ekspresowego (realizowanego w tym samym dniu roboczym), analogiczna dopłata wynosi z kolei 100 zł. Wybór opcji kosztowej OUR kosztuje natomiast 80 zł.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przelewy w koronie norweskiej z polskich banków (m.in. PKO BP oraz Idea Banku) są wysyłane poprzez system SWIFT. To skutkuje wysokimi kosztami wspomnianych przelewów do Norwegii.

Porównanie kosztu przelewów SWIFT (NOK) do Norwegii wykonywanych z rachunków walutowych w wiodących krajowych bankach (konta walutowe dla konsumentów) 
Nazwa banku

Nazwa rachunku walutowego

Koszt przelewu SWIFT

w systemie bankowości internetowej (opcja SHA)

Przykładowe koszty przelewu (najtańszy przelew SWIFT) o równowartości 5000 zł
Idea Bank

Konto WALUTOWE

Przelew podstawowy: 0,25%, od 29,99 zł do 90 zł. Przelew przyspieszony (telefon): 0,25%, od 39,99 zł do 150 zł. Przelew ekspresowy (telefon): 0,25%, od 49,99 zł do 200 zł 30 zł
PKO BP

Konto Walutowe

 

Przelew podstawowy: 0,15%, od 25 zł do 130 zł. Przelew przyspieszony: +60 zł. Przelew ekspresowy: +100 zł. 25 zł

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie tabel opłat i prowizji banków (dane na dzień 29 czerwiec 2018 r.)

„Norweski” przelew SEPA dla przedsiębiorcy nie będzie tańszy

Dla przedsiębiorców wysyłających pieniądze do Norwegii, przelew SEPA również pozostaje podstawową opcją. Taka operacja musi spełniać identyczne wymogi (dotyczące np. waluty rozliczeniowej oraz braku przyspieszenia), jak zlecenie składane przez konsumenta. Przelewy SEPA wykonywane przez firmy, również cechują się czasem księgowania w następnym dniu roboczym (pod warunkiem złożenia dyspozycji przed godziną wskazaną przez bank – np. 14:00). Niektóre banki udostępniają przedsiębiorcom błyskawiczne przelewy TARGET w euro. Niestety Norwegia na razie nie uczestniczy w systemie TARGET2. Wspomniany system oprócz krajów Strefy Euro obejmuje również pięć państw posiadających własną walutę – Polskę, Rumunię, Chorwację, Danię oraz Bułgarię.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Polscy przedsiębiorcy również mogą wysyłać przelewy SEPA do Norwegii. Wspomniany kraj nie uczestniczy jednak w systemie błyskawicznych „euro – płatności” TARGET2.

Dowiedz się więcej o przelewach TARGET oraz innych typach szybkich przelewów >

Podobnie jak w przypadku kont walutowych dla konsumentów, eksperci Kurencja.com sprawdzili, ile będzie kosztowało wysłanie przelewu SEPA do Norwegii. Okazuje się, że stawki dotyczące przedsiębiorców są bardzo zróżnicowane. Za jeden firmowy przelew SEPA z największych krajowych banków trzeba bowiem zapłacić od 3,99 zł/0 zł za pierwsze dwa przelewy miesięcznie (Idea Bank) do 0,20% min. 25 zł, max. 200 zł (Millennium Bank). Stawki naliczane przez Millennium Bank za firmowy przelew SEPA, niestety przypominają koszty dotyczące przelewów SWIFT (patrz poniższa tabela). Firmowy klient Millennium Banku zapłaci następującą kwotę za przelew europejski:

 • przelew do kwoty 250 EUR – 9,50 zł
 • przelew od 250,01 EUR do 2000 EUR – 18 zł
 • przelew od 2000,01 EUR do 12 500 EUR – 30 zł
 • przelew od 12 500,01 EUR – 0,20% min. 25 zł, max. 200 zł

W związku z powyższym, jednoosobowi przedsiębiorcy często wykonujący przelewy europejskie (nie tylko do Norwegii), powinni raczej unikać rachunku oferowanego przez Millennium Bank. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, muszą również uważać na „haczyki” stosowane przez BZ WBK i PKO BP. Obydwa te duże banki pobierają opłaty za przyjmowanie zagranicznych przelewów walutowych (podobnie jak w przypadku kont walutowych dla konsumentów).

ZWRÓĆ UWAGĘ: Przelewy SEPA będą szczególnie drogie dla firmowych klientów Millennium Banku. Trzeba też uważać na koszty naliczane przez PKO BP oraz Bank Zachodni WBK.

Porównanie kosztu przelewów SEPA do Norwegii wykonywanych z rachunków walutowych w wiodących krajowych bankach (konta walutowe dla przedsiębiorców) 
Nazwa banku

Nazwa rachunku walutowego

Koszt przelewu SEPA w systemie bankowości internetowej Przykładowe koszty przelewu SEPA o równowartości 10 000 zł
Alior Bank

Rachunek Partner

5,00 zł 5,00 zł
 BZ WBK

Konto walutowe

 

10,00 zł 10,00 zł
Idea Bank

Konto WALUTOWE

3,99 zł (0,00 zł za pierwsze dwa przelewy miesięcznie) 0,00 zł/3,99 zł
ING Bank Śląski

Konto Walutowe dla firmy

5,00 zł 5,00 zł
mBank

mBiznes konto walutowe

5,00 zł 5,00 zł
Millennium Bank

Rachunek Biznes w walucie obcej

do kwoty 250 EUR – 9,50 PLN

od 250,01 do 2000 EUR – 18 PLN

od 2000,01 do 12 500 EUR – 30 PLN

od 12 500,01 EUR – 0,20% min. 25 PLN max. 200 PLN

30,00 zł
Pekao S.A.

Pakiet Mój Biznes Walutowy

4,99 zł 4,99 zł
PKO BP

Pakiet Biznes Waluta

 

5,00 zł 5,00 zł
Raiffeisen Polbank

Wymarzone Konto dla Biznesu (rachunek pomocniczy)

 

5,00 zł w przypadku kont z wpływem do 20 000 zł miesięcznie (przelew do 50 000 EUR),

25,00 zł (przelew od 50 000 EUR)

5,00 zł

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie tabel opłat i prowizji banków (dane na dzień 29 czerwiec 2018 r.)

Firmowe przelewy w NOK do Norwegii to kosztowny pomysł

W kontekście firmowych przelewów do Norwegii warto nadmienić, że krajowi przedsiębiorcy również mogą wykonywać takie operacje płatnicze w NOK (poprzez system SWIFT). W przypadku małych firm, oferta kont walutowych z koroną norweską jako walutą rozliczeniową jest nieco bogatsza. Takie konta oferuje przedsiębiorcom między innymi Alior Bank, Idea Bank, Pekao, PKO BP oraz Raiffeisen Polbank (patrz poniższa tabela). Analiza ekspertów Kurencja.com wskazuje, że koszt przelewu SWIFT w koronach z analizowanych banków jest bardzo zróżnicowany. Za najtańszy przelew w opcji „spot” zapłacimy od 20 zł (Alior Bank) do nawet 75 zł (Raiffeisen Polbank). Warto dodać, że bardzo wysoka, ale stała opłata ryczałtowa (75 zł) jest pobierana od klientów Raiffeisen Polbanku, którzy otrzymują na swój ROR firmowy do 20 000 zł miesięcznie.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Konta walutowe dla firm z NOK jako walutą rozliczeniową są nieco popularniejsze niż rachunki w koronach dla konsumentów. Odpowiednie konta firmowe oferuje np. Alior Bank, Idea Bank, Pekao, PKO BP i Raiffeisen Polbank.

Trzeba podkreślić, że podane w tabeli przykładowe koszty firmowego przelewu w NOK o równowartości 10 000 zł, dotyczą transferu księgowanego w ciągu 2 – 3 dni roboczych. Za szybsze rozliczenia niestety trzeba dopłacić. Dobrym przykładem jest oferta Alior Banku. Podstawowy przelew firmowy SWIFT z tego banku (wykonywany w NOK) kosztuje 20 zł, co jest atrakcyjną propozycją na tle rynku. Niestety za przyspieszony przelew w NOK z Alior Banku trzeba już zapłacić 50 zł. Taki transfer będzie dorównywał przelewowi SEPA pod względem prędkości (za cenę dziesięć razy wyższą). W przypadku innych banków niż Alior, przyspieszone przelewy SWIFT również wiążą się z wysokim kosztem (patrz poniższa tabela). W PKO BP za przelew przyspieszony i ekspresowy w NOK dopłaca się odpowiednio 60 zł oraz 100 zł. Właśnie dlatego firmy powinny unikać wysyłania przelewów SWIFT do Norwegii. Koszty takich operacji dodatkowo wzrosną (np. o 60 zł – 100 zł) po wyborze opcji kosztowej OUR zamiast SHA.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Firmy mogą wysyłać przelewy SWIFT do Norwegii z wykorzystaniem tamtejszej waluty. Takie operacje płatnicze są jednak stosunkowo kosztowne i trwają nawet 3 dni robocze (bez opcji przyspieszających).

Porównanie kosztu przelewów SWIFT (NOK) do Norwegii wykonywanych z rachunków walutowych w wiodących krajowych bankach (konta walutowe dla przedsiębiorców) 
Nazwa banku

Nazwa rachunku walutowego

Koszt przelewu SWIFT

w systemie bankowości internetowej                      (opcja SHA)

Przykładowe koszty przelewu (najtańszy przelew SWIFT) o równowartości 10 000 zł
Alior Bank

Rachunek Partner

Przelew podstawowy: 20 zł. Przelew przyspieszony: 50 zł. Przelew ekspresowy: 70 zł 20 zł
Idea Bank

Konto WALUTOWE

Przelew podstawowy: 0,25%, od 29,99 zł do 90 zł. Przelew przyspieszony (telefon): 0,25%, od 39,99 zł do 150 zł. Przelew ekspresowy (telefon): 0,25% od 49,99 zł do 200 zł. 30 zł
Pekao S.A.

Pakiet Mój Biznes Walutowy

Przelew podstawowy: 0,20% kwoty, od 50 zł do 200 zł. Przelew przyspieszony: 0,20% od 120 zł do 220 zł. Przelew ekspresowy: 0,20% od 150 zł do 250 zł.  50 zł
PKO BP

Pakiet Biznes Waluta

 

Przelew podstawowy: 0,15% kwoty, od 25 zł do 130 zł. Przelew przyspieszony: +60 zł. Przelew ekspresowy: +100 zł. 25 zł
Raiffeisen Polbank

Wymarzone Konto dla Biznesu (rachunek pomocniczy)

 

75 zł (w przypadku kont z wpływem do 20 000 zł miesięcznie). Przelew przyspieszony: +25 zł. Przelew ekspresowy: + 35 zł. 75 zł

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie tabel opłat i prowizji banków (dane na dzień 29 czerwiec 2018 r.)

Szybki pozabankowy przelew w NOK może kosztować tylko 2 zł

Z uwagi na wszystkie wspomniane kłopoty z przelewami bankowymi do Norwegii, operacje wykonywane za pośrednictwem firm pozabankowych wydają się lepszym rozwiązaniem. Poniższa tabela przedstawia koszt takich operacji realizowanych w euro albo koronie norweskiej (NOK). Przelew rozliczany w NOK będzie dobrym rozwiązaniem, jeżeli odbiorca płatności z Norwegii nie chce brać na siebie ryzyka kursowego. Takiego ryzyka związanego ze zmiennością kursu NOK/EUR, nie ponosi odbiorca przelewów wysyłanych przez firmy CurrencyFair oraz TransferGO. Pierwszy z tych operatorów płatniczych wysyła środki do Norwegii za 25 tamtejszych koron. Znacznie bardziej atrakcyjna wydaje się oferta TransferGo. Ten portal pobiera tylko 1,99 zł za przelew w NOK, który dotrze do adresata w Norwegii już kolejnego dnia roboczego. Przelew oferowany przez TransferGO okazuje się tańszy nawet od przelewów SEPA w euro i nie ustępuje im pod względem czasu księgowania.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Dobrą ofertę przelewów z Polski do Norwegii posiada między innymi serwis TransferGO. Jego klienci za 1,99 zł mogą wysłać przelew w koronach norweskich, który dotrze do norweskiego banku już następnego dnia roboczego.

Przeczytaj o warunkach prowadzenia firmy w Norwegii >

W grupie analizowanych operatorów pozabankowych na wyróżnienie zasługują również następujące portale: Global Transfer, Kantor.pl, TOPkantor.pl i TopFX. Ich klienci po zapłaceniu tylko 3 zł, mogą wysłać szybki przelew w euro do Norwegii. Firmy szukające naprawdę szybkiego przelewu do Norwegii (w euro), powinny natomiast zainteresować się ofertą serwisów Amronet, PlusKantor.pl oraz GieldaWalut.com. Te portale proponują przelew z czasem realizacji do 90 minut kosztujący 220 zł. Koszt takiej firmowej operacji podobnie jak w innych przypadkach, przedsiębiorca może sobie odliczyć od podatku dochodowego.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Tanie przelewy w EUR do Norwegii proponują następujące serwisy:  Global Transfer, Kantor.pl, TOPkantor.pl i TopFX. Pieniądze do Kraju Fiordów bardzo szybko przesyła  Amronet, PlusKantor.pl oraz GieldaWalut.com.

Dowiedz się więcej o zasadach działania popularnego portalu Amronet >

Transfery do Norwegii wykonywane z Polski: porównanie oferty popularnych operatorów płatniczych                                           
Nazwa operatora płatniczego lub jego serwisu                               ↓ Koszty przesłania pieniędzy z Polski do Norwegii (poza kosztami wynikającymi                            z kursu wymiany środków) Dodatkowe informacje
Amronet/   PlusKantor.pl/ GieldaWalut.com Przelew w EUR (czas realizacji przelewu – kolejny dzień roboczy): 5 zł Przelew w EUR z czasem realizacji do 90 minut kosztuje 220 zł. Graniczna godzina wysyłki przelewu ekspresowego to 13:45.
CurrencyFair Przelew w EUR (czas realizacji 1 – 2 dni robocze): 3 EUR. Przelew w NOK (czas realizacji 1 dzień – 3 dni robocze): 25 NOK. Przy wymianie waluty, klient płaci dodatkową prowizję: wymiana społecznościowa – 0,25% – 0,30% wartości wymiany, wymiana kantorowa – 0,40%  – 0,60% wartości wymiany
FerPay Przelew w EUR (czas realizacji – 2 dni robocze): 5 zł. Firma FerPay oferuje pierwszy przelew za darmo. Limit wartości jednego przelewu w EUR to 200 000 zł.
Global Transfer Standardowy przelew w EUR (czas realizacji – 1 dzień roboczy): 3 zł. Ekspresowy przelew w EUR (czas realizacji – ten sam dzień roboczy): 20 zł Podane obok opłaty (3 zł/20 zł), dotyczą przelewów w opcji kosztowej SHA. Stawka dla opcji kosztowej OUR to 63 zł (przelew zwykły) lub 80 zł (przelew ekspresowy). Graniczna godzina wysyłki przelewu walutowego to 13:30.
Kantor Walutowy   Alior Banku Przelew w EUR (SEPA): 5 zł/0 zł (w ramach indywidualnego limitu). Indywidualny limit dotyczący liczby bezpłatnych przelewów, zależy od wartości wymiany walut przez danego klienta.
InternetowyKantor.pl Przelew zwykły w EUR (czas realizacji – 1 lub 2 dni robocze): 5 zł. Przelew ekspresowy w EUR (czas realizacji – 1 dzień roboczy): 20 zł. Podane obok opłaty (5 zł/20 zł), dotyczą przelewów w opcji kosztowej SHA.
Kantor.pl Przelew w EUR (czas realizacji 1 – 2 dni robocze): 3 zł.
TOPkantor Przelew w EUR (czas realizacji: 1 – 2 dni robocze): 3 zł. Opłata za przelew EUR w opcji kosztowej OUR wynosi 60 zł + 0,05% wartości przelewu (min. 5 zł).
TopFX Przelew w EUR (czas realizacji – 1 dzień roboczy): 3 zł. Przelew ekspresowy w EUR (czas realizacji do 2 h): 20 zł. Podane obok opłaty (3 zł/20 zł), dotyczą przelewów w opcji kosztowej SHA. Stawka dla opcji kosztowej OUR to 63 zł (przelew zwykły) lub 80 zł (przelew ekspresowy). Graniczna godzina wysyłki przelewu walutowego to 13:30.
TransferGO Standardowy przelew w NOK (termin realizacji – następny dzień roboczy): 1,99 zł.                  

 

Marża dotycząca przewalutowania wynosi 0,4% – 2,2%. Przelew do Norwegii jest wykonywany tylko w koronie norweskiej.
Walutomat.pl Przelew zwykły w EUR (czas realizacji – 1 lub 2 dni robocze): 4 zł. Przelew ekspresowy w EUR (czas realizacji – 1 dzień roboczy): 20 zł. Podane obok opłaty (4 zł/20 zł), dotyczą przelewów w opcji kosztowej SHA.

Źródło: opracowanie Kurencja.com na podstawie stron internetowych porównywanych serwisów (dane na dzień 29 czerwiec 2018 r.)

Perspektywa zaoszczędzenia sporej sumy na opłacie za transfer do Norwegii oczywiście jest kusząca. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że większe oszczędności mogą się wiązać z niższymi kursami zakupu potrzebnych walut (euro/korona norweska) w serwisie pozabankowym. Za euro i korony o wiele więcej musi zapłacić klient banku. Dane z 29 czerwca 2018 r. wskazują, że wówczas średni kurs EUR/PLN w 21 bankach wynosił 4,4926 zł. Analogiczna średnia stawka dotycząca korony norweskiej w tym samym czasie kształtowała się na poziomie 0,4740 zł. W ramach porównania poniżej prezentujemy kursy EUR/PLN oraz NOK/PLN z następujących serwisów pozabankowych:

 • Amronet – 4,3700 zł (EUR/PLN)
 • PlusKantor.pl – 4,3853 zł (EUR/PLN)
 • GieldaWalut.com – 4,3700 zł (EUR/PLN)
 • CurrencyFair – 4,3952 zł (EUR/PLN), 0,4620 zł (NOK/PLN)
 • FerPay – 4,4189 zł (EUR/PLN)
 • Global Transfer – 4,3882 zł (EUR/PLN)
 • Kantor Walutowy Alior Banku – 4,3861 zł (EUR/PLN)
 • InternetowyKantor.pl – 4,3843 zł (EUR/PLN)
 • Kantor.pl – 4,3877 zł (EUR/PLN)
 • TOPkantor – 4,3722 zł (EUR/PLN)
 • TopFX – 4,3877 zł (EUR/PLN)
 • TransferGO – 0,4668 zł (NOK/PLN)
 • Walutomat.pl – 4,3662 zł (EUR/PLN)

Nietrudno zauważyć, że w serwisach pozabankowych kursy zakupu euro i korony norweskiej są znacznie lepsze od typowej oferty z banków. Różnica pomiędzy ofertą Amronetu (4,3700 zł) oraz średnim kursem bankowym (4,4926 zł) wynosi 2,7%. Taka oszczędność przełoży się na sporą kwotę (245 zł) na przykład przy zakupie 2000 euro. O dużych oszczędnościach kursowych można mówić także po porównaniu kursu zakupu korony norweskiej od serwisu TransferGO (0,4668 zł) oraz typowego banku (0,4740 zł). W przypadku nabycia 20 000 koron norweskich, wspomniana różnica kursów przełoży się na oszczędność wynoszącą 144 zł. To kwota większa niż typowa oszczędność związana z opłatą za przelew w NOK.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Osoba kupująca walutę potrzebną do zapłaty w Norwegii (euro lub koronę norweską), przy wyborze serwisu pozabankowego może zaoszczędzić np. 3% – 5%.

Sprawdź informacje na temat aktualnych promocji dla osób przesyłających i wymieniających waluty >

Przekonaj się, gdzie w Internecie najtaniej można kupić euro >

Zobacz, który e-kantor najtaniej sprzedaje koronę norweską >

Poznaj ciekawe fakty na temat korony norweskiej oraz jej bogatej historii >

Ciekawe bywają też oferty przelewu z Norwegii do Polski …

Można przypuszczać, że wielu Polaków szuka w Internecie informacji o przelewie odwrotnym niż poprzednio omawiane operacje płatnicze. Chodzi oczywiście o przelew środków z Norwegii do Polski, który często wykonują emigranci zarobkowi pracujący w Kraju Fiordów. Takie osoby niekoniecznie muszą korzystać z pomocy dość „drogich” norweskich banków. Istnieje bowiem możliwość wykonania korzystnego przelewu pozabankowego z Norwegii do Polski. Po sprawdzeniu różnych ofert, wybraliśmy najlepsze propozycje. Do tej kategorii należy między innymi oferta wspomnianej już firmy TransferGO. Jej klienci za 9,99 korony norweskiej (około 5 zł) mogą wysłać środki do Polski. Taki standardowy przelew pojawi się na koncie jego odbiorcy w następnym dniu roboczym.

Najtańszy przelew z TransferGO pod względem czasu księgowania nie ustępuje zatem przelewom SEPA. Osoby szukające szybszego transferu pieniędzy z Norwegii do Polski, powinny wziąć pod uwagę ekspresowy przelew TransferGo kosztujący 29,99 korony norweskiej (około 15 zł). Taki przyspieszony przelew trafi do polskiego odbiorcy do południa następnego dnia roboczego. Co ważne, przyspieszonym przelewem można wysłać nawet 20 000 NOK. Taki nieco droższy przelew od TransferGO, nadal będzie znacznie bardziej konkurencyjny kosztowo od przyspieszonych przelewów SWIFT. Warto wspomnieć, że firma TransferGO posiada w swojej ofercie również przelewy natychmiastowe z Norwegii do Polski oraz przelewy „na dziś” w tym samym kierunku. Takie opcje szczególnie zainteresują przedsiębiorców.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Operator płatniczy TransferGO szybko i tanio przesyła pieniądze również z Norwegii do Polski. Standardowy przelew w tym kierunku kosztuje 9,99 korony norweskiej i dociera do adresata w następnym dniu roboczym.

Przeczytaj nasz opis serwisu TransferGO i dowiedz się więcej o jego ofercie >

Coraz popularniejszy serwis TransferGO w przypadku przelewów z Norwegii do Polski, posiada pewną alternatywę. Mowa o usługach znanego międzynarodowego operatora CurrencyFair. Wspomniany portal nalicza opłatę wynoszącą 10 zł za przelew do Polski z czasem realizacji 1 dzień roboczy – 2 dni robocze. Atutem CurrencyFair są dość korzystne kursy wymiany walut. Często będą one bardziej opłacalne dla klienta niż stawki oferowane przez serwis TransferGO. Właśnie dlatego przy wyborze jednego z dwóch wspomnianych serwisów oferujących przelewy z Norwegii do Polski, warto brać pod uwagę zarówno kurs jak i opłatę za przelew. W dniu 30 czerwca 2018 r. adresat przelewu z Norwegii do Polski o wartości 1000 NOK otrzymywał 450,05 zł (TransferGO, przelew standardowy) lub 446,80 (CurrencyFair). W przypadku kwoty 10 000 NOK, oferta CurrencyFair sumarycznie była jednak lepsza z uwagi na bardziej korzystny kurs (kwota dla adresata: 4558,00 zł – CurrencyFair, 4541,36 – TransferGO).

ZWRÓĆ UWAGĘ: W przypadku przesyłania większych kwot z Norwegii do Polski, serwis CurrencyFair może być bardziej opłacalny niż TransferGO, bo korzystniejsze kursy CurrencyFair równoważą wyższą opłatę za przelew.

Dowiedz się więcej o ofercie CurrencyFair oraz zaletach i wadach tego serwisu >

Pieniądze do Norwegii można wysłać też „krypto – przelewem”

Można przypuszczać, że pomimo rozwoju nowocześniejszych metod płatności, bardzo wiele przelewów z Polski do Norwegii (oraz vice versa) będzie wysyłanych przy pomocy systemów SEPA lub SWIFT. Osoby zamierzające wybrać bardziej nowoczesne rozwiązanie niż przelewy bankowe lub pozabankowe, już od pewnego czasu mogą skorzystać z zalet kryptowalut. Takie cyfrowe nośniki wartości cieszą się dość dużą popularnością w Norwegii. Obecnie co dwudziesty Norweg w wieku powyżej 18 lat, już posiada Bitcoina lub inną „kryptę”. Z kryptowalut coraz częściej korzystają również norweskie firmy. Dlatego może się okazać, że nasz kontrahent lub znajomy z Norwegii, chętnie przyjmie zapłatę w walucie cyfrowej. Szybkie i tanie przelewy kryptowalutowe akceptuje również coraz więcej sklepów internetowych zarejestrowanych w Norwegii.

ZWRÓĆ UWAGĘ: Norwegia jest krajem, który cechuje się rosnącą popularnością kryptowalut. Bitcoina oraz innych „krypt” (tzw. altcoinów) coraz chętniej używają zarówno firmy jak i osoby prywatne. Sprzyja temu m.in. w pełni uregulowany prawnie i podatkowo status kryptowalut.

Dowiedz się więcej o tym, które kryptowaluty są najlepsze pod kątem przelewów (np. do Norwegii) >